Om

VI BYGGER NYE NETTSIDER. FØLG OSS PÅ FACEBOOK HER FOR Å OPPDATERES -->


HVEM VI ER


BIE Innovasjon utvikler morgendagens næringsliv - det Bærekraftige, Inkluderende og Etiske. Natur, miljø, dyr og mennesker skal behandles skikkelig.


Vi utvikler forretningsideer og etablerer firmaer i alle bransjer. Fokuset ligger på tradisjonelle bransjer og jobber som ikke nødvendigvis krever høyere utdannelse. "Vanlige jobber til vanlige folk".

BIE Innovasjon driver den helhetlige jobbskapingsarenaen Camp BIE, samt administrerer, tilrettelegger og initierer firmaer i BIE-gruppen. Vi skal også stimulere til økt BIE jobbskaping generelt ved å iverksette ulike prosjekter.

HVORFOR VELGE OSS?


Bærekraftig, sirkulært kretsløp + Inkluderende og Etisk = BIE økonomi.

                             BIE økonomi er en helt ny økonomi som kan sysselsette svært mange. Og ideen er norsk, og kan eksporteres.. 

Fremtidens konkurransefortrinn er BIE forretningsmodeller. Med vårt skreddersydde opplæringsprogram lærer vi deg å utvikle og drive disse, i vår helhetlige jobbskapingsarena - BIE-kuben.


Oppstartsbedrifter som lykkes starter i tradisjonelle bransjer. BIE-firmaene finner du i tradisjonelle bransjer - men de er innovative oppstartsbedrifter. Vi skaper morgendagens næringsliv. Derfor skal du velge oss.

VÅR HISTORIE


Historien om initiativtaker

Jan Myhre er levende opptatt av å få ned arbeidsledigheten. Han er samtidig en typisk gründer, hvor mesteparten av døgnets timer går med til tanker omkring hvordan få etablert nye bedrifter. I 1992 besøkte han daværende Kommunalkomiteen på Stortinget og fikk satt en post på 10 mill. kr til jobbskapingsprosjekter på statsbudsjettet. På møtet i komiteen ba Jan også om at det ble satt av av 500 millioner til et fond for oppstartsbedrifter. Denne oppfordringen gjentok han senere på midten av 90-tallet i brev til flere fremtredende politikere. En stund senere fikk han telefon fra en av stortingsgruppene om at "nå skal ideen din opp i Stortinget". Det var starten på Såkornfondet, som har vært et være eller ikke være for mange tidligfasebedrifter i årene etter.


Jan er samfunnsengasjert. Han sier selv:
-BIE Innovasjon er mitt bidrag til et lykkeligere samfunn og en bedre hverdag for enkeltmennesker. Å ha en egen inntekt og et arbeid å gå til, samt å bidra i samfunnet - det er umåtelig viktig for oss alle. 

Hele folket må engasjeres. BIE Innovasjon mobiliserer derfor til jobbskapingsdugnad!VISJON


Alle arbeidsdyktige mennesker skal være sikret utkomme gjennom lønnet arbeid. 


FORMÅL


Jobbskaping: BIE Innovasjon skal direkte og indirekte bidra til at det etableres nye BIE-bedrifter og ansettes nye medarbeidere i allerede eksisterende bedrifter.

“Det er vårt ansvar - vi som er litt friskere
litt sterkere
 litt heldigere

           - å hjelpe de som trenger oss.

      Den beste hjelpen vi kan gi dem
 er muligheten til å få seg en jobb.”

                                                                                         (Jan Myhre, initiativtaker)


Copyright @ All Rights Reserved

BIE Innovasjon