Støtt oss

VI BYGGER NYE NETTSIDER. FØLG OSS PÅ FACEBOOK HER FOR Å OPPDATERES -->

BLI MED PÅ DEN STORE JOBBSKAPINGSDUGNADEN!

VIPPSGO


BIE Innovasjon har egen butikk i Vipps-appen. Vårt Vipps-nummer er 517725, og du kan også søke opp "BIE Innovasjon" under "Betal" i menyen.

Nettbutikk


BIE-butikken lanseres med de nye nettsidene.

Stjernepartner


BIE Innovasjon trenger flere støttespillere, og tilbyr en variert og spennende aktivitetsmeny samt gode profileringsmuligheter for våre stjernepartnere.


Ta kontakt for å høre mer!

MER INFO


Å ha en egen inntekt og et arbeid å gå til, samt å bidra i samfunnet - det er umåtelig viktig for oss alle. Jobbskapingsdugnaden er derfor kanskje den viktigste dugnaden som noensinne er satt i gang i Norge.


BIE Innovasjon har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet, vi pusher på for at andre skal skape nye arbeidsplasser (både i privat og offentlig sektor) – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden».


Vi utvikler nå nye nettsider for å lansere Jobbskapingsdugnaden og gjøre det lett for alle nordmenn å bidra i det store innovasjonsspleiselaget. Følg med på facebook i mellomtiden!


BIE-POLICY


Ingen skal berike seg personlig i BIE Innovasjon - og folk skal føle trygghet for de pengene de gir eller investerer.

Profitt- og lønnstak - Fallskjermfritt

Initiativtakerens mening er at det utmerket godt går an å gjøre en god og meningsfull jobb uten å skulle måtte motiveres av uanstendige avlønninger og/eller godtgjørelser. Gjør du en god jobb skal du selvsagt lønnes deretter, men det finnes en grense. Grådighetskulturen som har ført flere land ut i alvorlig krise, viser vel også at det bør være en grense. Dette synet reflekteres i følgende policy:

BIE Innovasjon ønsker å ha et incitament for eiere og investorer og har derfor en aksjonærvennlig modell der aksjonærene får direkte avkastning. Samtidig vil vi forhindre at det tas ut for mye utbytte, selv om ett eller flere selskap skulle ha superavkastning. Investeringsselskapet BIE Invest og virksomhetene i BIE-gruppen har derfor et vedtak som går ut på at det er et tak på avkastningen, slik at mer av overskuddet pløyes tilbake i det enkelte selskap for bevaring av driften, ekspansjon og fremtidige planer.

- BIE Innovasjon har lønnstak. Topplønn er 12G.

- Ingen fallskjermordninger.

- BIE Invest har avkastningstak. Årlig avkastning for den totale porteføljen fra resultatvekst + direkteavkastning fra utbytte + multippelendring skal være på maks. 12%.

- BIE Interesseorganisasjon er non-profit.


Sikkerhet for innsamlede midler

Vi driver ikke med frivillighet, eller har rett organisasjonsform til å få lov til å registrere oss hos Innsamlingskontrollen. Men for å gi folk flest sikkerhet for at de midler som gis skal benyttes til det angitte formål har vi innrettet oss etter de regler Innsamlingskontrollen opererer med, eller enda strengere. Hos oss er det full åpenhet om alt. Vi følger spesifikke regnskapsregler, har ekstern revisor, og er alltid åpen for kontroll.


SLIK BLE BIE INNOVASJON TIL


Historien om initiativtaker

Jan Myhre er levende opptatt av å få ned arbeidsledigheten. Han er samtidig en typisk gründer, hvor mesteparten av døgnets timer går med til tanker omkring hvordan få etablert nye bedrifter. I 1992 besøkte han daværende Kommunalkomiteen på Stortinget og fikk satt en post på 10 mill. kr til jobbskapingsprosjekter på statsbudsjettet. På møtet i komiteen ba Jan også om at det ble satt av av 500 millioner til et fond for oppstartsbedrifter. Denne oppfordringen gjentok han senere på midten av 90-tallet i brev til flere fremtredende politikere. En stund senere fikk han telefon fra en av stortingsgruppene om at "nå skal ideen din opp i Stortinget". Det var starten på Såkornfondet, som har vært et være eller ikke være for mange tidligfasebedrifter i årene etter.


Jan er samfunnsengasjert. Han sier selv: "BIE Innovasjon er mitt bidrag til et bedre samfunn og en bedre hverdag for enkeltmennesker. Å ha en egen inntekt og et arbeid å gå til, samt å bidra i samfunnet - det er umåtelig viktig for oss alle.


Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi har alle forutsetninger. Vi i BIE Innovasjon må bare få politikerne og folk flest til å ta på alvor at det å øke sysselsettingen kun er positivt - for alle. BIE Innovasjon mobiliserer til jobbskapingsdugnad!- Har hatt idéen til BIE Innovasjon helt siden jeg utviklet en etablererskole for arbeidssøkere midt på 90-tallet. Nå var tiden inne til å ta idéen frem fra skuffen - og utvide den med den kunnskap og de erfaringer jeg har høstet de siste 20 årene. Ble nok enda litt mer inspirert og bestemt på det da jeg hørte kongens nyttårstale, sitat: "Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk", sa kongen.


Kongen er en klok mann, så da tenkte jeg - ja visst, så enkelt er det! Det er nettopp hva BIE Innovasjon skal gjøre: se menneskene, se deres ressurser - og ta dem i bruk. Være medmenneske, heter det kanskje.

Blant noen hundre tusen ledige finnes det jo utrolige ressurser. Kjemperessurser. Det er jo bare en eneste måte å løse ledigheten på: å skape nye arbeidsplasser - mest for de som trenger det mest", sier Jan.


Copyright @ All Rights Reserved

BIE Innovasjon