Camp BIE

VI BYGGER NYE NETTSIDER. FØLG OSS PÅ FACEBOOK HER FOR Å OPPDATERES -->


Noen begynner på fotballskole for å bli dyktige. Hos oss blir du dyktig i å utvikle og/eller skape deg din egen jobb.

HVA ER CAMP BIE?


BIE Innovasjon har utviklet en helt ny metode for å gjøre jobbskaping enklere og mindre risikofylt. Modellen er satt sammen av flere kjente elementer, pluss noen helt nye tanker. Alt er lagt til rette for at du skal lykkes!

Camp BIE er et innovasjonssenter og en komplett jobbskapingsarena. Her utvikler deltakerne forretningsideene og etablerer firmaene i Morgendagens næringsliv - det Bærekraftige, Inkluderende og Etiske (BIE).


HVEM KAN DELTA?


Kjenner du deg igjen i noe av dette?


  • Søker du nye utfordringer?
  • Vil du skape drømmejobben - for deg?
  • Tenker du på å starte for deg selv?
  • Vurderer du å endre driften i firmaet ditt?


Start løpet i Camp BIE! BIE Innovasjon har haugevis med gode og unike forretningsideer, i alle næringer og bransjer. Nå søker vi deg som vil utvikle og gjennomføre dem. Du som brenner for å få en jobb du kan trives og utvikles i - eller som brenner for å utvikle (og kanskje eie) firmaer andre kan jobbe i.


Flere kan jobbe sammen med samme idé og/eller firmaetablering.


Har du en egen forretningsidé er du selvsagt også velkommen. Da tilpasser vi den til BIE-kriteriene sammen.

JAKTEN PÅ JOBBSKAPERNE


I BIE Innovasjon og på Camp BIE er vi alle jobbskapere. Noen av oss er eller blir gründere som etablerer et foretak - andre er medarbeidere som på ulik måte støtter opp om etableringen.


En jobbskaper må ha tæl! Du må være innstilt på å gå ei ekstra mil for å få drømmejobben. Du forstår at i en oppstartsfase kan det hende du må jobbe uten å kunne ta ut høy, fast lønn fra dag én - men bli godtgjort på andre måter.


En jobbskaper kan være deg som har fag- eller bransjekunnskap, realkompetanse eller er drop-out som er villig til å lære. På Camp BIE finner vi garantert en jobb til deg. Vi bygger også jobben rundt deg, din erfaring, kompetanse og ønsker.


Du kan, men må ikke ha høyere utdanning. Pågangsmot og utholdenhet er mye viktigere enn teoretisk utdanning.


HVA SKJER PÅ CAMPEN?


Noen begynner på fotballskole for å bli dyktige. Hos oss blir du dyktig i å utvikle og/eller skape deg din egen jobb.

Camp BIE er ekstremt praktisk rettet. Deltakerne evalueres før og underveis slik at de til enhver tid får de riktige arbeidsoppgavene eller rett opplæring for dem.


Fra dag én starter du med praktisk arbeid i ditt firma. Du får først og fremst konkrete arbeidsoppgaver, tilpasset deg, og/eller en skreddersydd opplæringsplan. Du er i sentrum. Dette er ikke et kurs hvor du går gjennom et fast pensum.


Alle som består oppholdet i Camp BIE er garantert jobb! Vi er resultatfokuserte.


PENGER OG ENSOMHET


De to hovedutfordringene å løse, fra dag én og langt ut i driftsfasen: For lite penger og for mye ensomhet.

Camp BIE gir deg Overlevelsesplanen  og Overlevelsessettet for BIE jobbskapere. Disse bruker du for å skaffe deg nødvendig oppstartsøkonomi.  Å redusere personlig risiko og utrygghet er noe av det viktigste vi gjør om vi skal lykkes med å få flere til å velge å bli jobbskapere eller gründere.


Å ha en overlevelsesplan og en oppstartsøkonomi vil ikke bare redusere jobbskaperens risiko, det vil også gi en følelse av trygghet hos jobbskaperen og hans/hennes familie. I stedet for følelsen av hjelpeløshet, panikk og kaos, vil du og familien få en grad av selvtillit, ro og orden. Å finansiere oppholdet, oppstartsfasen og tidlig driftsfase inngår i Overlevelsesplanen.


Ensomheten løses ved at et eget trenerteam og støtteapparat følger deltakerne hele veien, og du får mange timer personlig rådgivning og oppfølging. I tillegg er du en del av en multiinkubator og et firmafellesskap. Alt er lagt til rette for at du skal lykkes!

VARIGHET

Varigheten avhenger av ditt ståsted og forretningsideen du jobber med. Vi setter oss

mål under kartleggingen før oppstart.


HVA KOSTER DET?

Finansieringsplanen vil variere fra deltaker til deltaker, avhengig av ditt ståsted og forretningsideen du jobber med. Camp BIE har hjelpemidlene, produktene og plattformene deltakerne trenger for å innhente kapital.


Finansiering av oppholdet sørger deltakerne selv for. Å lære å klare seg selv er en viktig del av opplæringen. For en mestringsfølelse det gir å selv betale for opphold og skaffe seg lønn!


HVEM STÅR BAK?

Års utviklingsarbeid og flere tiårs gründer- og arbeidserfaring ligger bak Camp BIE og BIE-modellen.  Sjefsutvikler og initiativtaker er Jan Myhre. Som innovatør og seriegründer har han opplevd både opp- og nedturer. Målet hans er å gjøre jobbskaping enklere og mindre risikofylt. Les mer her.

FRIHET TIL Å VELGE

Du kan jobbe hjemmefra, og delta på samlinger på nett eller i Camp'en - eller du kan være heltid på Camp'en.


JOBBSKAPERE BLIR EIERE

Majoriteten av deltakerne vil starte med en forretningsidé i BIE-gruppen.


Eksempel: Anja, Kari og Ola går sammen om å etablere BIE Reiseliv. Forretningsideen kommer fra BIE Innovasjon, og de tilbys eierandeler i firmaet. I tillegg kan de bli franchisetakere for BIE Reiseliv i sin region eller master franchisetakere nasjonalt.


Andre tilknytningsformer avtales spesielt.

Copyright @ All Rights Reserved

BIE Innovasjon